IMG_6791

Aquest tipus de dansa apareix als Estat Units a finals del Segle XIX, encara que és en aquest segle quan aconsegueix una expansió plena i pren diferents denominacions en funció de l’estil adoptat, com ara dansa jazz americana, modern-jazz o rock-jazz.

Trobem les arrels de la dansa jazz en les danses africanes primitives, gràcies a la interacció dels descendents africans obligats a emigrar a Amèrica del Nord. Amb la cultura nord-americana apareix aquesta forma de dansa, la qual s’ha desenvolupat i conformat amb un estil propi, una tècnica i unes característiques que la diferencien d’altres estils de dansa.

La música que s’utilitza pot ser qualsevol dels estils diversos que engloba el jazz, des del ragtime de finals del segle passat, fins als temes més actuals de funky, soul o jazz.

Com a manifestació cultural que és, la dansa moderna també està subjecta a modificacions a causa dels canvis socials, culturals i econòmics. En la seva evolució, veiem avui en dia corrents com ara el hip-hop o balls al carrer, funky, etc.

El hip-hop, lligat a moviments socio culturals nord-americans dels barris negres més marginals, és el reflex d’una societat dels anys 80 no conforme amb tot allò que l’envolta. El rap o cançó parlada i el hip-hop són les vies a través de les quals aquesta societat expressa amb la veu i el cos les seves queixes.

La base de l’activitat serà la de crear i treballar diferents coreografies al ritme d’aquest tipus de música.