Al Centre d’Estudis Montseny entenem els escacs com l’ensenyament a prendre decisions, a planificar, a comprendre que les accions poden portar a l’èxit o al fracàs i que les derrotes es converteixen en un útil aprenentatge. Pel seu alt valor formatiu, institucions com ara la UNESCO recomanen incloure els escacs als programes escolars.

Els escacs tenen una triple vessant formativa que porta a un augment del rendiment escolar. Destacar principalment l’ajuda en la memòria i comprensió, l’anàlisi i el càlcul i la relació entre l’esforç els resultats.

El temps de la classe es divideix en dues parts: una part més teòrica amb ajuda de taulers murals o mitjans informàtics i una part més pràctica on juguem partides i problemes d’allò estudiat.

Els alumnes es dividiran en tres nivells independentment de la seva edat:

  • Nivell iniciació: on s’ensenyarà a moure les peces, el valor de les mateixes, els mats elementals…
  • Nivell mitjà: on aprofundirem en les obertures, les tàctiques i estratègies del mig joc i els finals
  • Nivell perfeccionament: on entrarem a jugar competicions federades, a millorar els moviments, i a estudiar determinades variants, i entrar en els programes informàtics chessbase i fritz.