Paddle02El pàdel és un esport de pilota que comparteix característiques d’altres esports de raqueta com: tenis, frontó, pales… En aquest esport s’enfronten dues parelles de jugadors en una pista rectangular de 10 metres d’amplada per 20 de llargada dividida transversalment per una xarxa i circumdada per parets en els fons i en els extrems dels laterals. L’objectiu del joc és colpejar la pilota amb una pala per fer-la passar per damunt de la xarxa, de manera que l’adversari no la pugui tornar.

En aquesta activitat, volem introduir-los al món del pàdel mitjançant el joc i la competició per tal d’assolir un bon nivell que els permetrà gaudir amb els amics i competir en un esport que cada dia guanya més adeptes.

Alguns del objectius que plantejarem seran:

  • Aprenentatge fonaments tècnics i tàctics per a gaudir d’aquest esport.
  • Reconèixer i crear noves habilitats.
  • Posar en practica la col·laboració i l’oposició.
  • Desenvolupar diferents propostes de competició.