MG_9539La iniciació esportiva (activitat física de base) és una pràctica educativa afavoridora del desenvolupament global de l’infant, tant a nivell psíquic com motor. Cal destacar que les capacitats mentals, s’assoleixen a través del coneixement i el control de la pròpia activitat corporal, el que s’anomena: construcció de l’esquema corporal.

El cos, el moviment i l’acció són els elements bàsics del nostre coneixement i comprensió del món, i és a partir de l’activitat física de base on el pensament es construeix amb l’expressió del moviment i l’acció.

Amb la Iniciació Esportiva es treballarà el desenvolupament de les capacitats de l’infant en la seva globalitat, cognitives, afectives, socials, personals…

Alguns del objectius que plantejarem seran:

  1. Descobrir i experimentar les possibilitats expressives del propi cos.
  2. Adquirir noves habilitats motrius.
  3. Fomentar el joc simbòlic…