Creiem que, a més dels esports més populars, hi ha moltes altres disciplines esportives que ajuden i complementen la formació i el desenvolupament dels valors que desitgem fomentar.

Valors com el companyerisme, la cooperació, la superació personal, el control, l’esforç, la constància, la motivació etc. que es donen en les activitats que hem escollit fins al moment: iniciació esportiva, pàdel, patinatge urbà, karate i natació.